Misyon-Vizyon

Misyon 

      Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları en hızlı biçimde gerçekleştimek, Rektörlük ile bağlı birimler arasında evrak akışını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.
      Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

Vizyon

     Nitelikli,kurumsalkültürü ve kimliği güçlü, kaynakları etkin ve verimli kullanabilen, kendini sürekli olarak yenileyen, geliştiren personel ile mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak kamu yararına her zaman ön planda tutan, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda görev yapan bir birim olmak.
Bu içerik 20.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5532 kez okundu.