ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (INCSOS), ULUSLARARASI AKADEMİK VE UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ (INTCACAS) VE ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU (INSLET)

Kocaeli Üniversitesi' nden gelen "Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS), Uluslararası Akademik ve Uygulamalı Bilimler Kongresi (INTCACAS) ve Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (INSLET)" konulu yazı ekte bulunmaktadır.
Ek Dosyalar
Bu içerik 01.10.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 59 kez okundu.