TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından alınan “TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi -2015” konulu yazı ekte bulunmaktadır.

Ek Resimler
Bu içerik 10.11.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 480 kez okundu.