TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından 11-13 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara'da "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi" düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs/ adresinde bulunmaktadır.
Bu içerik 26.07.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 987 kez okundu.