I. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (TÜKAS 2014) BİLDİRİLERİ

    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden alınan “Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu (TÜKAS 2014) Bildirileri” konulu yazı ekte bulunmaktadır.

Ek Dosyalar
Bu içerik 04.02.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 395 kez okundu.