8. LİSANSÜSTÜ TURİZM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA KONGRESİ

    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin işbirliğinde 14-17 Nisan 2016 tarihleri arasında Ürgüp-Nevşehir’de “8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi” düzenlenecektir.

    Ayrıntılı bilgilere http://www.lisansustuturizmkongresi.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu içerik 06.04.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 606 kez okundu.