12. ULUSLARARASI KOGNİTİF NÖROBİLİM KONGRESİ

     Üsküdar Üniversitesi tarafından 15-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “12. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi” düzenlenecektir.

      Ayrıntılı bilgilere http://www.cognitiveistanbul.com adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bu içerik 25.03.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 595 kez okundu.